مجموعه ها

نکات مهم در خصوص سیستمهای ارت

این یک متن نمونه می باشد.

نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت
1-کلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشکاری گردد.سطح جوش باید CM 6
باشدو جهت اتصالات وجوشکاری رعایت گردد(در مواردی کدولد توصیه میشود).
2-ازهرپایه دکلهای خودایستا هم فونداسیون دکل توسط سیم مسی و بست مخصوص به
سیستم ارت و هم پای دکل به سیستم ارت جوشکاری گردد.
3-سیم میله برقگیر ازپایه ای که آنتنهای کمتری نصب می شود و با کابلهای روی
لدر حداکثرفاصله را داشته باشد،بدون خمش درمسیر ومستقیما به رینگ داخل
کانال و از کوتاهترین مسیر توسط جوش متصل گردد.

4-میله برقگیر روی دکل در بالاترین نقطه دکل(با رعایت مخروط حفاظتی با
زاویه 45 درجه ) بطوریکه تجهیزات راکاملا پوشش دهد،قرارگیرد و جنس آن تمام
مس با آلیاژ استاندارد به قطرmm 16 و طول آن بستگی به ارتفاع نصب انتنهای
روی دکل دارد.
5-شعاع خم سیم مسی حداقل CM20 وزاویه قوس حداقل 60 درجه رعایت گردد(رعایت
زاویه خمش سیم مسی )
6- پایه‌ها و نقاط ابتداوانتهای لدر افقی به سیستم گراند متصل گردد.
7-کلیه کابلهای ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای
لدر افقی(بعد از محل خم شدن کابل)گراند شوند.
8-به هیچ عنوان در روی دکل،جوشکاری صورت نگیرد.
9-اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور، تانکر
آب هوایی ، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.
10-اگر سیستمی‌ازقبل‌اجرا شده باشد،سیستم قدیم به‌جدید در عمق‌خاک متصل
گردند.
11-سیم‌ارت‌ درروی زمین باید باروکش‌وسیم‌داخل‌کانالها‌ باید بدون روکش و
مستقیم کشیده شود.
12-پرکردن کانال باید با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم انجام گردد.
13-ارتفاع نصب شینه مسی CM 50 ازکف تمام شده باشد.
14-شینه داخل اتاق حدالمقدور به چیدمان دستگاهها نزدیک باشد.
15-ازهر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل گردد ( قطر و طول شینه
گراند بستگی به تعداد انشعابات آن دارد).
16- در دکلهای مهاری پر ظرفیت ، مهارهای دکل بایستی توسط بست مخصوص به
گراند اتصال یابد.
17- جهت استفاده ترانس برق شهر در ایستگاههای مخابرات بایستی گراند جداگانه
اجرا گردد.
18- در سایتهای کامپوتری جهت اجرای سیستم زمین حتی المقدور بایستی از یک
زمین با سطح یکنواخت ( بدون شیب ) استفاده نمود.
19- در ایستگاهها بین نول و گراند نبایستی اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد.
20- در دکلهای پر ظرفیت که ابعاد قسمت بالای دکل بیشتر از m 2 می‌باشد نیاز
به نصب یک عدد برقگیر اضافی در سمت مقابل برقگیر اول می‌باشد.
21- در سیم‌کشی داخل محوطه سایت های کامپوتری برای چراغهای روشنایی و سایر
موارد باید از کابل زمینی استفاده گردد و در ایستگاههای بالای کوه و نقاط
دور از شهر نباید از چراغهای روشنایی خیابانی استفاده شود.
22- استاندارد قابل قبول آزمایش و تحویل اتصال زمین برای سایتهای کوچک
زیر 10 اهم و برای سایت های بزرگ و مهم زیر 3 اهم می‌باشد

فروش و پرداخت

تماس باسیم وکابل شاذالکتریک

  • ۶۳۵ایران ، استان تهران ، لاله زار نو
  • 09120620556   09038888236 
    شماره تماس :    33964120    33964122
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…