مجموعه ها

فرق ارت ونول چیست ؟

کابل نول یه سیم خنثی می باشد و به قسمت دارای پتانسیل صفر سیستم وصل می شود 
اما ارت سیمی یا اتصال زمین یا سیم زمین که بطور معمول به بدنه تجهیزات نصب میکنیم برای حفاظت استفاده میشود تا احیانا در صورت بروز خطا و اتصال فاز به بدنه جریان وارد زمین شود و تا فرد دچار برق گرفتگی نشود


هادي نول يك هادي برقدار تلقي ميشود و در مسير تغذيه واقع ميشود و در انتقال انرژي مشاركت دارد، ولي هادي ارت در حالت عادي فاقد جريان و داراي پتانسيل صفر است و لذا بي برق تلقي ميشود، اين هادي در انتقال انرژي مشاركت ندارد.
در گذشته ما اصطلاح هادي "زمين حفاظتي" را بكار ميبرديم (PE) در ويرايشهاي جديد برخي استانداردها ترجيح اين بوده كه اين هادي را با حذف كلمه زمين فقط "هادي حفاظتي" بنامند، و حدس مخلص اينستكه براي آنكه اصطلاح فوق با هادي زمين (كه الكترود را با شينه زمين مرتبط ميكند) اشتباه گرفته نشود، اين اتفاق افتاده است.اصطلاحي كه BS۷۶۷۱ بكار ميبرد، cpc است

بين دو از لحاظ كلي دو مقوله متفاوتندچرا كه نول به معني خنثي، نقطه اي خاص ازمدار را گويند كه داراي اختلاف پتانسيل صفر است واين شرايط را در مدار ميتوان بوجود آورد كما اينكه در جاهايي (مثلاً در يك پنل ۳۳كيلو ولت ) كه نول نداريم وآنرا نيازداريم بوسيله يك ترانس نول ساز آنرا ميسازيم.ولي ارت يك پارامتر فيزيكي است كه اين هم داراي اختلاف پتانسيل صفر است با اين تفاوت كه نول ميتواند برقدار شود (درصورت نامتعادل شدن) ولي ارت از آنجا كه اصطلاحاً صفر بينهايت است نه تنها صفرنمي شود بلكه هر ولتاژي كه به آن وصل شود نيز صفر ميشود و به اين دليل است كه نول را به ارت وصل ميكنند تا اينكه منحرف نگردد.لذا از ارت نيز ميتوان به عنوان نول استفاده كرد.
نول

برای اینکه مدار یک وسیله برقی کامل شود، علاوه بر فاز نیاز به سیم دیگری داریم که برق را از وسیله به مولد(نیروگاه) برگرداند که به این سیم، سیم نول می گویند.
در حقیقت سیم نول، سیمی است که جریان خروجی از وسیله را به مولد برمیگرداند. سیم نول را وارد چاهی مرطوب می کنند تا به زمین وصل شود که به آن چاه نول می گویند. این کار باعث می شود از زمین مرطوب به عنوان قسمتی از مدار استفاده شود. یعنی زمین نیز به عنوان قسمتی از مدار بین مصرف کننده و مولد مورد استفاده قرار می گیرد.
ارت

اتصال بدنه فلزی دستگاهها به زمین برای جلوگیری از ایجاد هر گونه برق گرفتی و آتش سوزی را می گویند. در این نوع اتصال کلیه بدنه های فلزی دستگاهها به زمین متصل میشوند تا هیچگونه اختلاف پتانسیلی بین بدنه فلزی دستگاه با زمین ایجاد نشود و در صورت اتصال یکی از فازهای به بدنه جریانی در مدار برقرار شود که باعث قطع رله های حفاظتی یا فیوز می گرد.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…